#1 varumärke på Katanas | Fri frakt i Sverige

Användarvillkor

Välkommen till Katana Butik!

Dessa villkor beskriver regler och föreskrifter för användning av Katana Butik webbplats, belägen på katana-butik.se.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Katana Butik om du inte godkänner alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa Villkor, Sekretesspolicy och Ansvarsfriskrivning samt alla Avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. ”Företaget”, ”Vi”, ”Oss” och ”Vår” hänvisar till vårt företag. ”Part”, ”Parter” eller ”Oss” hänvisar till både Kunden och oss själva. Alla termer hänvisar till erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalning som krävs för att genomföra processen för vår hjälp till Kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att möta Kundens behov avseende tillhandahållande av Företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande nederländsk lag. Alla användningar av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, stora bokstäver och/eller han/hon eller de, anses vara utbytbara och hänvisar därför till samma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att komma åt Katana Butik godkänner du användningen av cookies i enlighet med Katana Butiks Sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarens information vid varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att underlätta för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/reklampartners kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger Katana Butik och/eller dess licensgivare rättigheterna till all immateriell egendom på Katana Butik. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du får komma åt detta från Katana Butik för ditt eget personliga bruk underkastat begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Katana Butik
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Katana Butik
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Katana Butik
 • Vidaredistribuera innehåll från Katana Butik

Detta avtal börjar gälla från och med dagens datum.

Vissa delar av denna webbplats erbjuder användare möjlighet att posta och utbyta åsikter och information i vissa områden av webbplatsen. Katana Butik filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte Kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och uppfattningar från Katana Butik, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och uppfattningar från personen som postar sina åsikter och uppfattningar. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar ska Katana Butik inte hållas ansvarig för Kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av någon användning av och/eller postande av och/eller förekomst av Kommentarer på denna webbplats.

Katana Butik förbehåller sig rätten att övervaka alla Kommentarer och ta bort alla Kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor.

Du garanterar och försäkrar att:

 • Du har rätt att posta Kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inte inkräktar på någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;
 • Kommentarerna inte innehåller något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten;
 • Kommentarerna inte kommer att användas för att främja eller marknadsföra affärsverksamhet eller anpassade aktiviteter eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Härmed beviljar du Katana Butik en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina Kommentarer i alla former, format eller medier.

Länkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Distributörer av onlinedirektorier kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom ideella organisationer, välgörenhetsköpcentrum och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte är vilseledande på något sätt; (b) inte falskeligen antyder sponsring, godkännande eller stöd av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom kontexten för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkningsförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller affärsinformationskällor;
 • community-sidor online;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • distributörer av onlinedirektorier;
 • internetportaler;
 • revisions-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkningsförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamma ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa register hos oss; (c) fördelen för oss av synligheten av hyperlänken uppväger avsaknaden av Katana Butik; och (d) länken är i sammanhanget för allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte är vilseledande på något sätt; (b) inte falskeligen antyder sponsring, godkännande eller stöd av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom kontexten för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Katana Butik. Vänligen ange ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt URL

till din webbplats, en lista över alla URL

från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över URL

på vår webbplats som du skulle vilja länka till. Vänta 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats på följande sätt:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren (URL) som länkas till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är meningsfull inom ramen för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Katana Butiks logotyp eller annan grafik är tillåten för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppkommer på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som förtalande, obscent eller kriminellt, eller som bryter, på annat sätt bryter eller förespråkar intrång i, någon tredje parts rättigheter.

Din integritet

Vänligen läs vår Sekretesspolicy.

Förbehåll av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar

Fri leverans

Levereras kostnadsfritt under bästa möjliga förhållanden.

Avkastning

Returer är möjliga inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen.

Kundservice

Support via email 6 dagar i veckan Svar inom 24 timmar

100% säker betalning

Alla dina data är krypterade, säkra och skyddade.